Follow

Det tog lite mer än en vecka, men nu är den nog klar. Struntade helt enkelt i dimensioner och körde på ändå. Det är ju inte realism jag är ute efter ändå. 😅

@opassande Älskar dina alster, de är så fantasifulla och härliga!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.ART

Mastodon.ART — Your friendly creative home on the Fediverse! Interact with friends and discover new ones, all on a platform that is community-owned and ad-free. Admin: @Curator. Currently active moderators: @ScribbleAddict, @TapiocaPearl, @Otherbuttons, @Eyeling, @ljwrites