"Kraftig utökning av FRA-lagen

Regeringen föreslår att utländsk säkerhetstjänst ska få direktåtkomst till personuppgifter som Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA) hanterar.

Samtidigt ska FRA få signalspana även om det inte rör Sverige eller svenska intressen.

När den kontroversiella FRA-lagen antogs 2009 sades det uttryckligen att det inte skulle få ske."
aftonbladet.se/nyheter/a/wOvbO

Strax efter att Europadomstolen fann brister i FRA-lagen. Det går bra nu

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.ART

Mastodon.ART — Your friendly creative home on the Fediverse! Interact with friends and discover new ones, all on a platform that is community-owned and ad-free. Admin: @Curator. Moderators: @EmergencyBattle, @ScribbleAddict, @TapiocaPearl, @Otherbuttons, @katwylder