Follow

🇵🇱 Artykuł o przyszłości internetu (który zresztą polecam przeczytać) z moją ilustracją

🇬🇧 Article about future of internet with my illustration

internet-czas-dzialac.pl/na-ja

@lukaso666
To już nie moja zasługa, tylko @kuba , ja tylko wiedziałem co mam rysować :)

@midline @deerbard, rewelacja! dzięx za info! oby jak najwięcej o tym mega-fajnym protokole! Mam nadzieję, że ludzie zainteresują się tematem i będą aktywnie współtworzyć społeczność Gemini! ♊ 😈

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.ART

Mastodon.ART — Your friendly creative home on the Fediverse! Interact with friends and discover new ones, all on a platform that is community-owned and ad-free. Admin: @Curator. Moderators: @EmergencyBattle, @ScribbleAddict, @TapiocaPearl, @Otherbuttons, @katwylder