So today was a day full with back pain and headache, but at least I'm now another season into Marvel's agents of shield. About where I left it years ago.

@sexybiggetje

ik heb het geprobeerd, maar kwam er niet doorheen, en dat terwijl 1 van mijn favo acteurs meedoet. Kyle MacLachlan.

Zou de pijn met het weer te maken hebben? Kniemedicijnen doen het goed maar mijn rug vergaat van de pijn.

@WandelStock
Het kan. Hoofdpijn heb ik meestal een dag voor volle maan. Ik dacht nu dat ik verkeerd had gelegen tho

@WandelStock @sexybiggetje
ik bedoel meer dat hij bij volle maan in een harig zwijnmonster verandert 🐗

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.ART

Mastodon.ART — Your friendly creative home on the Fediverse! Interact with friends and discover new ones, all on a platform that is community-owned and ad-free. Admin: @Curator. Moderators: @EmergencyBattle, @ScribbleAddict, @TapiocaPearl, @Otherbuttons, @katwylder