Pinned post

Ola! Chámome Román e son un ilustrador de Narón, Galiza. Aínda que fago un pouco de todo, a maioría do meu tempo adícoo ao deseño de personaxes.

Hi! I'm Román, an illustrator from Narón, Galiza. While I'm kind of a jack of all trades, I spend most of my time designing characters.

[GAL] Un thread sobre un proxecto que fracasou :

En febreiro de 2020 comecei o proxecto chamado “Goblintown miniatures”, un patreon no que facía figuriñas imprimibles para RPGs, cunha opción básica gratuíta e un deseño novo cada semana.

[EN]A thread about a personal project that failed:

In February 2020 I created “Goblintown miniatures”. In said project, I made printable miniatures for RPGs, monetizing them on Patreon. Each weekly design had a free version up for grabs.

[Eye contact]

[GAL] Ao final, saíume mal a xogada: non atopei ao meu público e o inicio da pandemia rematou de machacarme a motivación. De tódolos xeitos, aprendín moitas cousas. Por exemplo: a vida é moi curta para pasala facendo PDFs interactivos.

[EN] In the end, it didn’t work: I couldn’t reach my target audience, and the pandemic felt devastating for my motivation. Anyway, I learned a lot. For example: life is too short to spend it making interactive PDFs.

Show thread

[Eye contact]

[GAL] A miña miniatura: un chaman goblin inspirado nunha performance de Joseph Beuys. Podería parecer que ao final os catro anos de belas artes valeron a pena, pero eu de vos non me deixaría enganar.

[EN] My favorite miniature: a goblin shaman inspired by a Joseph Beuy’s performance. It may sound like maybe studying fine arts for four years were worth it, but don’t fool yourselves.

Show thread

[GAL] Os patrons que máis pagaban tiñan acceso a un boletín semanal no que explicaba o proceso da creación das miniaturas. Neste compartía bosquexos previos, as influenzas ou referencias que usei, e os problemas e solucións que me atopei polo camiño.

[EN] The patrons that paid the most had access to a weekly bulletin where I explained the process behind the creation of each miniature. There I shared sketches, influences, references I used, and the problems and solutions I found along the way.

Show thread

[Eye contact]

[GAL]Cada nivel de pago incrementaba a cantidade de recompensas recibidas: máis variantes de cor, acceso aos arquivos de orixe, ilustracións para usar nas fichas de personaxe... Cada un tiña unha icona asociada que os patrons podían descargar e usar.

[ENG] Each paying tier incremented the rewards one would receive: more color variants, PSD files, bigger illustrations for you to use in your character sheets… Said tiers had an associated icon that patrons could download and use.

Show thread

[GAL] As veces podía pasarme un día enteiro fozando nun pdf interactivo sen comprender que fixen mal para rematar descubrindo que todo estaba ben e que o documento funcionaba correctamente en todos os ordenadores do mundo menos o meu 😒)

[EN] Sometimes I would spend a whole day trying to understand why the interactive PDF would not work as intended just to discover that it worked in every single computer except mine 😒

Show thread

[GAL]As figuras estaban dispoñibles en formato pdf do de toda a vida, pero tamén en forma de pdf interactivo para poder imprimir nunha soa páxina diferentes variantes de cor e engadir unha contorna negra.

[EN]Miniatures were in the usual PDF format, but also in an interactive one, so you could print different color variants and adding a black outline.

Show thread

[GAL] Un thread sobre un proxecto que fracasou :

En febreiro de 2020 comecei o proxecto chamado “Goblintown miniatures”, un patreon no que facía figuriñas imprimibles para RPGs, cunha opción básica gratuíta e un deseño novo cada semana.

[EN]A thread about a personal project that failed:

In February 2020 I created “Goblintown miniatures”. In said project, I made printable miniatures for RPGs, monetizing them on Patreon. Each weekly design had a free version up for grabs.

⚠️Eye contact⚠️

Unha rapaza con boa man para as prantas.

This lady has been blessed with a green thumb.

⚠️Eye contact⚠️

Deseño abocetado dun personaxe goblin para D&D.

Rough design of a goblin character for D&D.

⚠️Eye contact⚠️

Un dos estudos que fixen estes últimos días.

A portrait. One of the studies I made this last few days.

⚠️Eye contact⚠️

Un dos estudos que fixen estes últimos días.

One of the studies I made this last few days.

cartoon character smoking, detective AU 

KuroTsuki 60s detective AU doodles. Inspired by the show Endeavour because I was in a mood back then lmao

⚠️Eye contact⚠️

Unha animación que fixen en 2020 conmemorando unha semana especialmente estresante.

An animation I made in 2020 commemorating an especially stressful week.

⚠️Eye contact⚠️

Danny DeVito cazador de vampiros e outros personaxes.

Danny DeVito vampire slayer and other characters

⚠️Eye contact⚠️

Un seres moi simpáticos produto dun intento fallido de facer humanos pequeniños.

Cutesy creatures. The product of a failed attempt at making tiny humans.

Show older
Mastodon.ART

Mastodon.ART — Your friendly creative home on the Fediverse! Interact with friends and discover new ones, all on a platform that is community-owned and ad-free. (翻译:DeepL)mastodon.art是艺术家和艺术爱好者的空间,而不是政治内容的空间--有许多其他的fediverse实例,你可以加入以获得更多的一般内容(而且你仍然可以从任何实例中关注你在.art上的朋友);见https://instances.social :)