Follow

(In Swedish because I'm looking for mods for a Swedish charity stream, boost = 💖 !)

Hej, tänkte bara nå ut och kolla ifall det skulle finnas någon här som skulle vara intresserad att hjälpa till och moderera Helpful Pixel's välgörenhets-stream 21-23 Augusti? (Inte hela den perioden på en gång, förstås ;) ) Om ni är intresserade eller har frågor, DM:a mig!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.ART

Mastodon.ART — Your friendly creative home on the Fediverse! Interact with friends and discover new ones, all on a platform that is community-owned and ad-free. Admin: @Curator. Moderators: @EmergencyBattle, @ScribbleAddict, @TapiocaPearl, @Otherbuttons, @katwylder